Hiermee wordt niet een verondersteld rendement, maar alleen het werkelijk genoten rendement op vermogen belast.
De hypotheekrenteaftrek blijft, maar wordt afgetopt bij een maximale hypotheekschuld van 700.000 euro voor bestaande gevallen en 350.000 euro voor nieuwe gevallen.
Om te voorkomen dat mensen straks geen begeleiding of dagbesteding krijgen, dat dagbestedingscentra moeten sluiten en personeel moet worden ontslagen kiest de SP ervoor om de bezuinigingen die ps4 kortingscode gepaard gaan met de decentralisaties terug te draaien.
Iedereen moet zijn of haar recht kunnen halen, griffierechten worden daarom niet verhoogd.Een groeiend aantal mensen kan de zorgpremie, de huur of de dagelijkse boodschappen niet meer betalen.De SP voert een inkomensafhankelijke zorgpremie in, waardoor veel mensen minder aan zorg betalen.Grote bedrijven, de financiële sector en mensen met hoge salarissen of grote vermogens gaan een kleine extra bijdrage leveren.Daarmee blijft de hypotheekrenteaftrek gegarandeerd, maar wordt het bezit van de grootste huizen niet langer door de overheid gesubsidieerd.Er korte vakantie zon november komt een belasting op het verbranden van afval, waardoor recyclen wordt gestimuleerd.De werkloosheid blijft stijgen en zal naar verwachting aan het einde van het jaar uitkomen op 620 duizend personen.Alleen dan durft het midden en kleinbedrijf weer te investeren.Verspilling en bureaucratie in de zorg en in het onderwijs worden tegengegaan.Ook kan worden bespaard door hulpmiddelen voortaan centraal in te kopen.
De SP draait ook deze bezuiniging terug.
Om het milieu niet verder te vervuilen en energiezuinig en schoon gedrag te stimuleren, wordt het belastingstelsel flink vergroend.
De rijkste twintig procent heeft zelfs meer dan de helft.
Jongeren wiens ouders geen dikke portemonnee hebben krijgen daarom een hogere aanvullende studiebeurs.
Het onderwijs krijgt een flinke steun in de rug en de miljardenbezuinigingen in de zorgsector gaan niet door.
Home, toeristvriendelijk openbaar vervoer: het mes snijdt aan twee kanten.De bezuiniging waardoor een half miljoen mensen hun zorgtoeslag verliest wordt teruggedraaid.En dat is jammer, want ook het lokale vervoer draagt bij aan de Holland-beleving van de toerist.Financiële transacties worden daardoor licht belast, waardoor speculeren wordt ontmoedigd en investeren in de reële economie aantrekkelijker wordt.De SP maakt sociale keuzes.Er is geen reden om medisch specialisten en bestuurders in de zorg buitensporige salarissen uit te keren.Snijdt het mes daadwerkelijk aan twee kanten?Tegenover extra uitgaven staan slimme besparingen en beperkte lastenverzwaringen.
Die accijnsverhoging draait de SP terug.
Veel gemeenten geven nu al aan dat het niet gaat lukken.


[L_RANDNUM-10-999]