In hoofdstuk 9 van amazon promotional code sport het partijprogramma, waarin de pnvd nog met haar vroegere naam "NVD" wordt aangeduid, zijn onder meer de volgende programmapunten vermeld: "9.2 Jongeren mogen vanaf twaalf jaar seksuele contacten aangaan.
Stichting Soelaas 'de pnvd' en 'het bestuur'.De rechtbank kan de verbodenverklaring en ontbinding uitspreken als de werkzaamheid van de rechtspersoon in strijd is met de openbare orde.Ingevolge de Kieswet kan een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid, aan het centraal stembureau verzoeken de aanduiding waarmee zij aan verkiezingen wil deelnemen te laten registeren.De vereniging Partij voor Naastenliefde, Vrijheid Diversiteit (pnvd gevestigd te Leiden,.Dit vanwege de bewaarplicht die in Nederland geldt.De Stichting Soelaas heeft gekozen voor een collectieve actie.
Haar bestuur is gedaagde sub.
Eiseressen hebben niet alleen de pnvd maar ook het bestuur van de pnvd gedagvaard.
Zij voeren onder meer aan dat eiseressen geen belang hebben bij hun vordering en daarom in hun vordering niet-ontvankelijk zijn.
Ter zitting van eeft de advocaat van eiseressen de vordering aan de hand van pleitnotities toegelicht.
Ook tezamen optredend zijn zij dus niet-ontvankelijk in hun vordering.
Het bestuur van de pnvd kan dus niet in rechte worden betrokken.De voorzieningenrechter heeft, gehoord eiseressen, direct beslist op het bezwaar tegen de vermeerdering van de eis.De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.Uitspraak, rechtbank 's-gravenhage sector civiel recht - voorzieningenrechter, vonnis in kort geding van, gewezen in de zaak met rolnummer KG 06/695 van:.Kennelijk zijn zij er dus ook zelf niet zeker van dat aan de voorwaarde van artikel 2:20 BW is voldaan.Inmiddels is duidelijk dat Satudarah als club nu ook een kort geding heeft aangevraagd.
[L_RANDNUM-10-999]